Det norske samfunnet gjennomgår nå en gradvis gjenåpning og behovet for å møtes ansikt til ansikt, øker i takt med endringene. TOOLS ønsker å bistå våre kunder og samfunnet til å komme tilbake til enn så normal hverdag som mulig. TOOLS har følgende retningslinjer til våre ansatte og våre kunder i forbindelse med fysiske møter.

 1. TOOLS-ansatte som ikke har tillatelse til å stille på fysiske møter:
  1. Ansatte med sykdomssymptomer
  2. Ansatte som har vært i kontakt med personer som har påvist Covid-19
  3. Ansatte som har vært syk de siste 10 dager
  4. Ansatte som har vært i utlandet de siste 10 dager
  5. Ansatte i risikogrupper

 2. Før møte skal våre ansatte forsikre seg om at møtet finner sted i egnede lokaler
  1. Møterom der det er mulighet til å holde minst 1 meter avstand
  2. Tilgang på god håndhygiene

 3. Vi følger FHI sine anbefalinger til en hver tid, når det gjelder maks antall personer. Antall møtedeltakere skal begrenses til absolutt nødvendig.

 4. TOOLS-ansatte vasker og desinfiserer hendene før og etter besøket. Alle våre ansatte skal ha med egen antibac ved fysiske møter.

 5. Møtedeltakere skal ikke håndhilse

 6. Unngå å servere mat og drikke

Våre ansatte har ansvar for at disse retningslinjene blir fulgt. Retningslinjene vil bli sendt til alle møtedeltakere før møte.

TOOLS tilbyr i tillegg online rådgivning som ett bra alternativ til fysiske møter. Gå inn på vår hjemmeside og book ett møte med våre rådgivere.