kuben-vgs.jpg

Kuben tar maskinsikkerhet på alvor

På Kuben yrkesarena i Oslo er HMS og maskinsikkerhet det aller første elevene lærer. – Det handler om å legge til rette for at elevene har en trygg hverdag, forteller faglærer Egil-Yngvar Bergendahl Fossum.

 

– Elevene mine får ikke starte å jobbe med maskinene før de har fått grunnleggende opplæring i HMS, maskinsikkerhet og maskinvern. 

Ordene kommer fra faglærer Egil-Yngvar Bergendahl Fossum ved Kuben videregående skole i Oslo. Han har ansvaret for tre klasser og ca. 45 elever på linja for Teknikk og industriell produksjon (TIP). Med ansvar for så mange elever er Fossum krystallklar på at kunnskap om maskinvern og sikkerhet er svært viktig.

– Hvis ikke jeg som lærer har fokus på HMS og maskinsikkerhet i undervisningen gjør jeg en dårlig jobb. Det handler om å legge til rette for at elevene har en trygg hverdag, sier Fossum.

HMS på timeplanen

– Det er på skolen man lærer grunnleggende HMS. Helt i starten av skoleåret er dette det første elevene lærer, både av meg og i første kapittel av læreboka, sier Fossum.

– Maskinsikkerhet og generell HMS er veldig viktig ute i bedriftene der elevene etter hvert skal jobbe. Da er det viktig at de også har lært om maskinvern og sikkerhet på skolen, sier Fossum.

Kuben-læreren forteller at han praktiserer verneombud i alle klasser, nettopp for at elevene skal lære hvordan det fungerer.

– Det er med på å ansvarliggjøre elevene, og får dem til å kjenne på det ansvaret de får ute i bedriftene.

– Bruker ikke klasserom

For at undervisning og læringsmiljø skal bli så reel en arbeidssituasjon som mulig, har Fossum droppet tradisjonell klasseromsundervisning.

– Jeg vil kunne vise og demonstrere hvordan maskinene fungerer i praksis, i et reelt miljø. Det er nemlig ikke alt du kan lære i et klasserom. Mye må være praksis – særlig i yrkesfagene, sier Fossum.

Faglærer Egil-Yngvar Begendahl Fossum er klar og tydelig: Kunnskap om maskinsikkerhet er en viktig del av utdannelsen.
Faglærer Egil-Yngvar Begendahl Fossum er klar og tydelig: Kunnskap om maskinsikkerhet er en viktig del av utdannelsen.

Han får støtte av Anders Folkenborg hos TOOLS på Brobekk i Oslo, som sammen med Luna verktøy & maskin har levert maskinene og maskinsikkerhetsprodukter til Kuben videregående.

– Ute i det «ordentlige» arbeidslivet er det et veldig fokus på HMS, og da er det viktig at det fokuset også gjenspeiles på skolene, sier Folkenborg.

Maskinsikkerhet på alvor

Maskinene på Kuben (se faktaboks) er tilpasset slik at de er best mulig egnet elever og opplæring.

– Vi har et stort fokus på maskinsikkerhet, og vi har gjort ulike tilpasninger på maskinene underveis, slik at elvene kan jobbe sikkert samtidig som det ikke er til hinder for arbeidet som skal utføres, forteller lærer Fossum.

Han viser fram hvilke tilpasninger som er gjort på skolens dreiebenker, blant annet gjennom bedre og mer tilpasset skjerming, som gir brukeren enklere tilgang til arbeidsområdet.

– Maskinsikkerhet og vern er viktig, men det må også være funksjonelt. Hvis det ikke er praktisk, vil ikke det sikkerhetsutstyret som finnes tilgjengelig bli brukt. Derfor er funksjonelt utstyr også en viktig del av god HMS, sier Kuben-læreren.

– Maskinene blir tryggere og tryggere, og det gjør at sikkerheten til elevene er godt ivaretatt. Men samtidig er kunnskapen til elevene som starter på VG1 dårligere nå enn de var før. Ungdommen var nok flinkere til å rote i verktøykassa til far tidligere, smiler Fossum.

Godt samarbeid med TOOLS og Luna

For å tilpasse og forbedre maskinene har Kuben yrkesarena fått god hjelp underveis av forhandler TOOLS Industri-Fokus på Brobekk og leverandør Luna verktøy & maskin.

– TOOLS og Luna har vært med i prosessen hele veien. Det er de som har foreslått løsningene som vi har på maskinene i dag, og som gjør at jeg som lærer er veldig komfortabel med den sikkerheten som er på maskinene. Jeg er fornøyd med den hjelpa vi har fått. Å ha med seg forhandler og leverandør er viktig, for det gjør oss alle bedre, sier Fossum.

Anders Folkenborg hos TOOLS Industri-Fokus forteller at elevene ved Kuben ikke er redde for å teste maskinene og sette sikkerheten på prøve.

– Elevene er gode til å teste maskinene, og det hjelper oss til å finne løsninger som fungerer, sier han.

– Vi har et godt samarbeid med Kuben. Det som har dukket opp av utfordringer har vi løst i fellesskap og sammen har Kuben, TOOLS Industri-Fokus og Luna funnet fram til løsninger som har gjort maskinene bedre og sikrere, sier Folkenborg.

Artikkelen stod først på trykk i TOOLS Magasin nr. 2-2016.

Kuben yrkesarena

 • Kuben yrkesarena inneholder Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT)
 • Kuben videregående skole er Oslos største med ca. 1400 elever
 • På Teknikk og industriell produksjon (VG1) går ca. 45 elever fordelt på tre klasser

Luna verktøy & maskin

Luna er en av Nordens ledende leverandører av høykvalitetsverktøy og -maskiner for profesjonell bruk til industri, byggsektor og offentlig forvaltning.

Maskiner og maskinsikkerhet på Kuben

 • 9 dreiebenker (6 med sponvern og chuckvern)
 • 2 freser med sponvern
 • 1 kantbukkemaskin
 • 2 platevalser
 • 3 båndsager
 • 6 søylebormaskiner
 • 1 verkstedpresse
 • 1 gradsaks

Hva sier lovverket? Arbeidsmiljøloven §4-4 (3): Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.