Bærekraftig utvikling
med Tools industrikomponenter

 

Man kommer langt med sunn fornuft!

Unngå å kassere -velg produkter med lang levetid og som kan repareres hvis mulig. Optimering av drift kan gi redusert energiforbruk, forlenget levetid og andre reduserte driftskostnader.

Vi utfører driftsoptimeringer. Velg produkter med lav andel produksjonsavfall som må brennes eller deponeres. Kunnskap om riktig montering og vedlikehold samt smarte hjelpemidler, kan gi ytterligere besparelser.

Vi tilbyr kurs, les mer om våre kurs her >>

Prispress kan ofte gi deg en dårligere produktkvalitet som gir kortere levetid. Dette blir ofte en standard som «setter seg» for forventet levetid.

Bærekraftig utvikling kan også bety lavere kostnader, for hva om du fikk økt levetiden?

Økt levetid gjør jo at man tar ut mindre ressurser av naturen og man bruker også mindre energi til å videreforedle disse. Enten det er kobber og jern til motorer eller det er gummi til remdrifter.

Kan du doble levetid ved å kjøpe et produkt til dobbel pris så har du allikevel tjent inn en produksjonsstans og arbeidstimer for montering/demontering. Vi beregner industriøkonomier for deg.

Et bedre produkt har ofte andre fordeler i tillegg- som f.eks. bedret virkningsgrad, lavere vedlikeholdskostnader,raskere montering/demontering osv.

Spør oss om løsninger.

Beste produkt eller løsning gir deg en lavere levetidskostnad (TCO). Vi kan hjelpe dere med å beregne dette.