horselvern-oreklokker.jpg

Hvilket hørselvern skal du velge?

Det finnes en rekke ulike hørselvern på markedet: Fra de enkleste proppene til øreklokker som inneholder taleforsterker, radio, kommunikasjonsradio og Bluetooth-kommunikasjon. Hva skal du velge?

 

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar er nettopp meldinger om hørselskader. Derfor er det å verne om ørene en meget god investering.

Ifølge Arbeidstilsynet skal arbeidsgiver stille hørselsvern til disposisjon når gjennomsnittlig lydtrykknivå overstiger 80 dB, eller arbeidstakeren opplever støynivået sjenerende.

Slik er øreklokker bygget opp

Øreklokker finnes i mange varianter: med hodebøyle, nakkebøyle eller for montering på vernehjelm. Øreklokkens form og størrelse, i kombinasjon med tetningsringens og bøylens kraft, avgjør øreklokkens dempingsevne.

Fortsatt er det den vanlige, passive øreklokken som det brukes mest av. Denne kalles passiv fordi den ikke har noen form for elektronikk som reagerer på støyen. Enkelt fortalt består hørselvernet av en «klokke» med et støydempende innhold. Tykkelsen på dekselet varierer – jo tykkere deksel, desto bedre demping.

Tilsvarende er det med den støydempende innmaten. Tykkere innmat demper et større omfang av lyd. Beskaffenheten på dempingsmaterialet avgjør også hvilke frekvenser det demper.

Et hørselvern består i all hovedsak av fire deler: tetningsring, kåpe, lydabsorbent og ny kåpe.

Et hørselvern består i all hovedsak av fire deler: tetningsring, kåpe, lydabsorbent og ny kåpe.

Hvordan velge riktig hørselvern?

Valget av hørselvern gjøres på grunnlag av noen få parametere: Vernets komfort, bruksområde og hvilken støy du må beskytte deg mot. Dempingen skal hverken være for høy eller for lav.

Dette bør du ta hensyn til:

 • Støynivå
 • Frekvensnivå på støy
 • Hørselvernets dempeevne
 • Individtilpassing
 • Komfort
 • Kommunikasjon
 • Miljø, temperatur
 • Kombinasjon med annet utstyr

Når du skal velge hørselvern må du først skaffe tilveie informasjon om støyens karakter: Lydnivå dB(A), varighet, frekvensinnhold (Hz) og eventuelle innslag av impulslyd. På den måten kan du velge så riktig beskyttelsesnivå som mulig. 

Viktig med riktig demping

Det er viktig å velge et hørselvern som ikke «overdemper». Da kan du miste kontakten med omgivelsene og for eksempel ikke høre varselrop.

Samtidig skal det holde den skadelige støyen ute. Vi tåler bare en viss mengde støy per dag uten å risikere å utvikle hørselskader. Faktorer som påvirker forholdet er støyens intensitet og tiden vi oppholder oss i det støyende miljøet. Eksempelvis påvirkes vi like mye av 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A). Vær også oppmerksom på at hørselen din påvirkes av støy.

Se også: Kurs for bruk av hørselvern

Et godt tilpasset hørselvern har et lydnivå på rundt 70dB(A) i øreklokken. Da blir du heller ikke isolert fra all lyd. Husk at det skal være mulighet for å oppfatte lyd i omgivelsene selv med hørselvern på.

Riktig valg av beskyttelse gir betydelig større mulighet for at hørselvernet brukes hele arbeidsøkten. Dette er en forutsetning for at man skal oppnå ønsket beskyttelseseffekt. Selv kortere tids «slurv» kan redusere effekten av hørselvernet kraftig.

 • 100 % bæretid gir full beskyttelse.
 • 99% bæretid – 5 minutters «slurv» i løpet av dagen minsker effekten merkbart.
 • 90% bæretid – man kan ikke lenger forvente sikker beskyttelse. Selv korte perioder uten bruk av hørselvern kan forårsake skader!

Kontakt oss eller stikk nærmeste TOOLS-butikk. Vi hjelper deg gjerne videre med valg av riktig hørselvern til din bruk og ditt arbeidsmiljø!