arbeid-i-kulde.jpg

Arbeid i kulda øker risikoen for ulykker

Gradestokken har vist mange blå over stort sett hele landet de siste ukene. Men visste du at arbeid i kulde ikke bare kan være ubehagelig, men at det faktisk også øker risikoen for ulykker?

 

Du har sikkert opplevd det selv: Når det er veldig kaldt blir funksjonsevnen redusert og ting du vanligvis gjør unna i en fei går gjerne litt «tregere».

Ved arbeid i kulde er kroppen utsatt for ekstra belastning. Men vi mangler målemetoder som tydelig viser hvordan personer som arbeider i kaldt klima påvirkes av kulden. Nå testes en ny metode for måling av individuell følsomhet for kulde, skriver arbeidslivsnettstedet Prevent.se.

– Lave temperaturer reduserer blodsirkulasjonen i kroppen. Det belaster hjertet og påvirker i stor grad hender og føtter. Når vår funksjonsevne reduseres, øker risikoen for ulykker og skader, sier Anders Linné i selskapetPerformance in Cold.

Derfor er det viktig å kle seg riktig og godt når gradestokken kryper nedover. Når minusgradene kommer er det viktig å holde varmen og samtidig sørge for at du ikke blir våt av svette. I tillegg må du ha mulighet til å kunne bevege deg, noe som kan være utfordrende i mye klær.

LES VÅRE TIPS: Kle deg riktig på 1-2-3

 

Ingen klare regler

den norske arbeidsmiljøloven finnes det noen retningslinjer for risikovurdering for ansatte som jobber i kulden, men spesifikasjonene er vage. Det er for eksempel ingen spesifiserte temperaturgrenser for å jobbe i kaldt klima, men et verneombud kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse. Enkelte steder er det også inngått lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20°C.

– Manglende på kunnskap på dette området har gjort at vi ikke har noen statistikk for skader og ulykker som oppstår på grunn av kulde, med unntak av et fåtall yrker som hos militæret og hos førskolepersonell, sier Linné.

Performance in Cold har sammen med flere analyse- og teknologibedrifter utviklet en metode som måler hvordan blodtrykk, puls og kroppstemperatur forandres i kulde, på samme måte som hender og føtter påvirkes i lave temperaturer. Resultatene fra målingene kan brukes av leger og medisinsk personell for å sammenlikne og gi anbefalinger til personell som utsettes for kulde på jobben.

Vil redusere risiko for skader og ulykker

– Målet er at dette skal bli en god og nyttig metode som brukes for å redusere risikoen for skader. Akkurat som hørsel- og synstester brukes i dag, sier Anders Linné til prevent.se.

Han tror metoden kan gi grunnlag for fortsatt forskning. Blant annet vil det kunne bidra til å øke kunnskapen om hvorfor visse personer fryser lettere enn andre, finne årsaker til kuldefølsomhet eller hvordan alder, kost, medisiner og utstyr påvirker kroppsfunksjonene.

– Hittil har metoden blitt testet hos blant annet det svenske forsvaret, politiet, Lernia, Luleå tekniska universitet, Byggmästarforeningen og av det svenske skiskytterlandslaget, sier Linné.

For øyeblikket kvalitetstestes metoden i forskningsprosjektet «Kalla Hender» ved Luleå tekniska universitet.

LES VÅRE TIPS: Kle deg riktig på 1-2-3